Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Terugkoppeling ledenraadpleging

woensdag 4 januari 2017

Naar aanleiding van jullie respons op de vragenlijst in het ledenpanel, heeft uw voorzitter bij het Ministerie op 13 december jl de door jullie geschetste verbetermogelijkheden van het WIA stelsel over het voetlicht gebracht. Hieronder de pitch die de grote lijn hiervan weergeeft.

NVVG Pitch voor IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid

De NVVG denkt dat het goed is voor de BV Nederland als verzekeringsartsen gedreven vanuit hun professionaliteit en samenwerkend met andere relevante disciplines binnen (AD en BA) en buiten het domein van arbeid en gezondheid (curatieve collega’s, huisartsen) doelmatige zorg leveren: zorg die er op gericht is de participatiegraad van cliënten zoveel mogelijk te verhogen.

Hiertoe dienen ze wel over alle relevante (medische) informatie te beschikken opdat hun (beoordelende)taak wordt gefaciliteerd. Laat ze herbeoordelingen uitvoeren indien dit nodig wordt geacht, laat ze voor EWT overleggen met een bedrijfsarts in trajecten die vast dreigen te lopen. Geef iedere betrokken professional ook vooral feedback (ook eigen herbo’s doen) opdat ze kunnen leren of hun handelen inderdaad de participatiegraad van een cliënt verhoogd.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten