Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Toekomstige werkwijzen in de verzekeringsgeneeskunde

donderdag 18 februari 2021

Vanuit NVVG en GAV, publieke en private sector, is een visiedocument Toekomstige werkwijzen in de verzekeringsgeneeskunde opgesteld. Het advies van de werkgroep Toekomst is aan de besturen van NVVG/GAV voorgelegd. Zoals ook aangegeven in de najaarsledenvergadering van de NVVG zullen, in het kader van de gesprekken met het Ministerie SZW, uit het advies de speerpunten worden opgesteld.

Aan de NVVG leden is door middel van een ledenraadpleging het verzoek gedaan om eventueel aanvullende oplossingsrichtingen voor het tekort aan VA-capaciteit aan te dragen.

NVVG leden kunnen, na inloggen, de uitkomst van deze ledenraadpleging inzien.

NVVG leden kunnen, na inloggen, de speerpunten inzien.

NVVG leden kunnen, na inloggen, het visiedocument inzien.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten