Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Update kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (2)

dinsdag 16 juni 2020

Voor het eerst in het bestaan van het vak hebben bedrijfs- en verzekeringsartsen de gelegenheid om een eigen kennisagenda op te stellen. Hier werd op 1 mei 2019 een start mee gemaakt. Het doel van de kennisagenda is om kennis- en kwaliteitsontwikkeling te verbeteren, richting te geven aan kennisontwikkeling en oplossingen te zoeken voor problemen in de dagelijkse praktijk. In onze kennisagenda zullen de belangrijkste kennisvragen binnen ons vakgebied beschreven worden, plus een plan van aanpak over hoe deze openstaande vragen door middel van toekomstig wetenschappelijk onderzoek in te vullen zijn.

Voor een goede en relevante kennisagenda is input nodig van allerlei belanghebbenden. Daarom werd input gevraagd aan zowel de beroepsgroepen als van vakgenoten, deelnemers van de kwaliteitstafel (waar de kennisagenda een onderdeel van is), wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksgroepen en patiëntenverenigingen. Ook de richtlijnen waar wij, als bedrijfs- en verzekeringsartsen, gebruik van maken, werden gebruikt om kennisvragen uit te destilleren.

Begin februari 2020 vond een geslaagde prioriteringsbijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomst was om een prioritering aan te brengen in de verzamelde kennisvragen. De deelnemers (waaronder bedrijfs- en verzekeringsartsen (ook: in opleiding), patiëntvertegenwoordigers en overige belanghebbenden) konden hierbij aangeven welke vragen volgens hen prioriteit hadden. Uiteindelijk is de werkgroep erin geslaagd te komen tot een top 11 van kennisvragen op het gebied van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde die opgenomen zullen worden in onze kennisagenda.

Op dit moment is de werkgroep druk bezig met het schrijven van de kennisagenda. We verwachten de kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in de zomer van 2020 gereed te hebben! Te zijner tijd zal de kennisagenda in het TBV gepresenteerd worden.

Heike Jansen

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten