Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts

maandag 17 augustus 2020

NVVG en GAV hebben in mei een gezamenlijke opdracht aan een werkgroep voorgezeten door N.H.Th. Croon (NVVG, GAV). Leden van de werkgroep zijn Annette de Wind (NVVG), Dorette Franx (NVVG), Chantal Gielen (NVVG) en Elsbeth Mattern (GAV).

De opdracht is om proactief en in het kader van de huidige tekorten aan verzekeringsartsen, na te denken, breed voor het hele verzekeringsgeneeskundige domein, dus zowel privaat als publiek, over andere werkwijzen waarmee wellicht de verzekeringsarts ook meer in zijn kracht komt. Aandachtspunten daarbij zijn: het leveren van maatwerk door de verzekeringsarts, goede zaken van privaat en publiek combineren, nadenken over telefonisch/face to face handelen, over nieuwe werkwijzen, waarborgen van juridische veiligheid en autonomie van de verzekeringsarts en medisch adviseur, binnen de geldende richtlijnen en codes.

De werkgroep streeft er naar op korte termijn (september) een eerste versie van haar advies af te leveren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten