Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Lid worden

Lid worden?

Voordelen lidmaatschap op een rijtje.

 • Gratis lidmaatschap. U werkt bij UWV? Dan betaalt uw werkgever voor u de contributie.
  Uw werkgever vindt participatie in de beroepsvereniging belangrijk!
 • De NVVG behartigt de belangen van verzekeringsartsen door:
  Regelmatig overleg met werkgevers en overheid;
  Overleg met onze federatiepartners in de KNMG (zoals LHV, NVAB, KAMG, LAD en de OMS).
 • De NVVG komt naar u toe!
  Wij organiseren netwerkenbijeenkomsten in de regio waarbij we u informeren en raadplegen over actuele kwesties.
  Uw mening en visie zijn nodig om de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee we te maken hebben aan te gaan.
 • U ontvangt het Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) 10 keer per jaar.
  Zo blijft u op de hoogte van o.a. onderzoek op uw vakgebied.
 • Uw lidmaatschap is inclusief KNMG lidmaatschap, u blijft van alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg op de hoogte door:
  de wekelijkse, gratis, ontvangst van Medisch Contact.
  Betrokkenheid bij de jaarlijkse VG dagen en EUMASS congres i.s.m. buitenlandse beroepsverenigingen.
 • We werken continue aan de kwaliteit en innovatie van ons vak:
  Zoals in het project Mediprudentie. Deze verzameling becommentarieerde casus is voor u toegankelijk.
  Zoals bij de totstandkoming van de Verzekeringsgeneeskundige protocollen en ontwikkeling van Richtlijnen.
  Door geregeld contact met onderzoekinstituten zoals KCVG en ZonMw.
  Actief netwerk van betrokken partijen.

Wanneer u zich wilt aanmelden, ga dan naar het NVVG inschrijfformulier - Lid worden.

Informatie contributie.

Sluiten