Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
2017-04-23-09-50-50-900x600
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Inleiding Verzekeringsgeneeskundige beoordeling

Dit document voorziet in de behoefte meer algemeen geldende uitgangspunten te formuleren en zo een professioneel kader te schetsen dat niet gebonden is aan specifieke regelgeving en ook niet alleen betrekking heeft op de beoordeling van beperkingen van mogelijkheden om te functioneren. Deze ontwikkeling noopte tot een herformulering van de oorspronkelijke algemene inleiding die hier gestalte heeft gekregen. Het lag voor de hand daarbij de term ‘protocollen’ te vervangen door ‘beoordeling’ omdat deze inleiding ambieert voor het hele vakgebied te gelden. Deze inleiding is ook te beschouwen als een algemene en actuele beschrijving van het werk van de verzekeringsarts. Regelmatige revisie is gewenst.

De beoogde doelgroep bestaat uit verzekeringsartsen die in het kader van publieke en private regelgeving claims beoordelen. Claims vanwege beperkingen van mogelijkheden om te functioneren in relatie tot ziekte, gebrek, letsel, zwangerschap of bevalling of claims vanwege lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een oorzakelijk moment (ongeval, medische fout). De doelgroep bestaat eveneens uit verzekeringsartsen die een gezondheidskundige risicoschatting uitvoeren in het kader van acceptatie voor particuliere verzekeringen. Deze keuze is ingegeven door het inzicht dat dit de hoofdtaken van het vak zijn. Deze inleiding beoogt gedeelde vakinhoudelijke uitgangspunten voor de verzekeringsgeneeskundige taken vast te leggen.

Klik hier om de Inleiding Verzekeringsgeneeskundige Beoordeling in te zien.

Sluiten