Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Doelstelling met missie

De NVVG is de wetenschappelijke beroepsvereniging van verzekeringsartsen. We stimuleren een wetenschappelijk gefundeerde, professionele beroepsuitoefening en ondersteunen onze leden in vele opzichten bij de uitoefening van hun vak.

De NVVG is opgericht in 1969 en telt ongeveer 870 leden.
De vereniging is federatiepartner van de KNMG.

Dit zijn onze pijlers:

Optimaal participeren

Het is goed voor (de gezondheid van) een mens om naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Dat is een belangrijk basisprincipe van de verzekeringsgeneeskunde. Als NVVG helpen we onze leden om tot onafhankelijke, zorgvuldig gewogen adviezen te komen over de medische, sociale en fi nanciële gevolgen van een tijdelijke of langdurige (arbeids)beperking.

Kennis en wetenschap

We zetten ons in voor een professionele, wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van het beroep verzekeringsarts. De NVVG bevordert de professionalisering van het vak onder meer door richtlijnontwikkeling en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek binnen de verzekeringsgeneeskunde.

Een leven lang leren

De maatschappij verandert voortdurend en medische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Daarom stimuleren we verzekeringsartsen om hun kennis voortdurend op peil te houden. De NVVG geeft de kaders voor de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde en stelt voorwaarden aan de (her)registratie van verzekeringsartsen.

Positie verstevigen

We participeren in diverse samenwerkingsverbanden die de gezondheidszorg en de verzekeringsgeneeskunde naar een hoger niveau kunnen brengen. Zo is de NVVG federatiepartner van artsenfederatie KNMG, nemen we deel aan landelijke verbeterprojecten en werken we intensief samen met andere beroepsverenigingen. Daarnaast hebben we nauw contact met politiek, wetgever en tal van maatschappelijke instellingen, om onze positie in de sociale geneeskunde verder te verstevigen.

Dit doet de NVVG door contacten met onder andere:

 • federatiepartners van de KNMG;
 • de beleidsmakers op het ministerie van Sociale Zaken;
 • de directie van het UWV;
 • wetenschappelijke onderzoekscentra zoals het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde;
 • andere verenigingen waaronder GAV, NVvA en NOVAG.

Daarnaast onderneemt de NVVG tal van activiteiten zoals:

 • initieert onderzoek of verleent medewerking aan onderzoek van derden;
 • representatie in gremia zoals SGRC, programmacommissie MVO-VG;
 • deelname werkgroepen Sociale Zaken;
 • faciliteren van werkgroepen.

Uw bijdrage om de doelen te verwezenlijken?

 • Neem deel aan één van onze verenigingsactiviteiten.
 • Kom bij de algemene ledenvergaderingen.
 • Maak gebruik van de website voor contact in de vereniging.
 • Gebruik onze website om deel te nemen aan discussie.
 • Reageer door middel van ingezonden stukken in ons vakblad TBV!
Sluiten