Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
kwaliteit
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR)

Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) is bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. En zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. In februari 2022 zijn Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) gestart met de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR. En daar hebben we uw hulp bij nodig!

Wij zijn voor dit project op zoek naar gedreven professionals die willen deelnemen aan vijf focusgroepen om het BAR-instrument en de BAR-leidraad door te ontwikkelen. Bent u werkzaam als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige (privaat of publiek), verzekeringsarts, arbeidspsycholoog, arbeidsfysiotherapeut of arboverpleegkundige? Dan zoeken we u!

Wij zoeken professionals die werkzaam zijn binnen het poortwachtersproces en die:
- creatief kunnen denken en denken in mogelijkheden
- zich kunnen inleven in het perspectief van werknemers, werkgevers en professionals werkzaam binnen het Poortwachter proces
- met ons meedenken over het ontwerpen van een prototype voor BAR 2.0

Tijdsinvestering en vergoeding
Deelname is een unieke kans om met een groep gemotiveerde professionals BAR de juiste richting op te sturen! Wij willen tijdens de focusgroepen de diepte in over het instrument en de leidraad. En vragen daarom een serieuze tijdsinvestering. Als u zich aanmeldt, doet u mee aan vijf focusgroepen met 10-13 professionals uit verschillende disciplines. Houd er rekening mee dat er circa vier uur aan ‘huiswerk’ van u wordt verwacht. De samenstelling van de focusgroepen is telkens hetzelfde. Tijdens de focusgroepen bevorderen we het creatief denken. De ideeën uit de groep zetten we vervolgens om in een prototype van het BAR-instrument 2.0 en de bijbehorende leidraad.

In onderstaand schema staat de planning van de focusgroepen. Deze houden we deels fysiek en deels online. Ons streven is in ieder geval twee van de focusgroepen fysiek te laten plaatsvinden, omdat dit waardevol is voor de groepsvorming en daarmee voor de resultaten van dit onderzoek. De locatie van de fysieke focusgroepen wordt bepaald in afstemming met de deelnemers. De focusgroepen zijn verdeeld over een periode van zeven weken. Wij vragen u vriendelijk te checken of u bij tenminste vier van de vijf bijeenkomsten aanwezig kunt zijn voordat u zich aanmeldt voor dit onderzoek.

DatumTijdLocatie
10-5-202216.00 – 18.00 uurOnline; Teams vergadering (evt. fysiek)
16-5-202216.00 – 18.00 uurStreven is fysiek; locatie afstemmen met de groep
24-5-202216.00 – 18.00 uurStreven is fysiek; locatie afstemmen met de groep
10-6-202216.00 – 18.00 uurOnline; Teams vergadering (evt. fysiek)
24-6-2022 16.00 – 18.00 uurOnline; Teams vergadering (evt. fysiek)

Gezien de tijdsinvestering is er een vergoeding van € 250 (inclusief BTW) beschikbaar als u aan tenminste vier van de vijf focusgroepen deelneemt. Reiskosten voor fysieke focusgroepen worden vergoed (€ 0,19/km). Accreditatie/PE-punten voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is aangevraagd.

Via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek, de procedure en de aanmeldprocedure. Wij nemen daarna contact met u op.

Vriendelijke groet namens het BAR onderzoeksteam.

Website voor doorontwikkeling BAR online

Een onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences start in februari 2022 met de doorontwikkeling van het BAR-instrument. Communicatie met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is in dit onderzoek essentieel. Daarom is op 1 februari de website bar-project.nl gelanceerd.

‘We merkten tijdens de ontwikkeling van de eerste versie van het BAR-instrument en in de fase daarna dat er een grote informatiebehoefte is vanuit een praktijk’, vertelt prof. dr. Frederieke Schaafsma van Amsterdam UMC. ‘Daarom hebben we besloten om bij de doorontwikkeling af te trappen met een projectwebsite. Eén centrale plek waar geïnteresseerden alle actuele informatie kunnen vinden. En waar ze actief mee kunnen werken aan doorontwikkeling van de BAR.’

Feedback en aanmelden
Via bar-project.nl kunnen gebruikers feedback geven op het BAR-instrument en de leidraad. Frederieke: ‘Voor doorontwikkeling is feedback van gebruikers essentieel. Op de website staat een handig feedbackformulier. We gebruiken de feedback die op deze manier binnenkomt in het verdere onderzoek.’ Daarnaast zoeken de onderzoekers regelmatig deelnemers voor focusgroepen en andersoortig onderzoek. Werving daarvan gebeurt ook via de nieuwe website. ‘Als we deelnemers zoeken melden we dat eerst via de beroepsgroepen en hun beroepsverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich vervolgens via de site aanmelden. Dat geldt ook voor onderzoeken in de andere lijnen van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces.’

Altijd op de hoogte
Naast het ophalen van informatie voor het onderzoek, verloopt ook de communicatie met professionals via deze nieuwe site. ‘Nieuws over onderzoek, leidraad en instrument verzamelen we hier. Ook zijn altijd de actuele versies van het instrument en de leidraad te downloaden. De pagina met veelgestelde vragen over onder meer het instrument, het onderzoek en de impact op de dagelijkse praktijk wordt regelmatig geüpdatet.’

De doorontwikkeling van BAR is een project van onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences. Doorontwikkeling is mogelijk dankzij subsidie uit het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces.

BAR Talks: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in gesprek

Welke informatie is er nodig voor effectieve re-integratie?

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten.

Iedere professional onderzoekt, beschrijft en beoordeelt - en legt die informatie vast. Door de introductie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) realiseerde bedrijfsarts Madelijn de Kleine zich dat ze een deel van die informatiereis niet kent. ‘Ik weet uiteraard goed wat de rol is van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Maar het gekke is: ik weet niet precies wat een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige doet met de informatie die ik vastleg. En of zij wel de informatie krijgen die ze nodig hebben.’

Om antwoord te vinden op deze en andere vragen gaat Madelijn in de ‘BAR Talks’ op onderzoek uit. Ze praat met Lydia in ’t Hout, arbeidsdeskundige in de private sector, Arjan Henken, arbeidsdeskundige in de publieke sector, en Tim de Wit, verzekeringsarts in de publieke sector. Ze praten met elkaar over het proces van re-integratie, de samenwerking tussen de professionals, en de kansen en uitdagingen die een nieuw instrument biedt. Hoe lopen informatiestromen nu? En hoe zouden ze moeten lopen? Wat hebben we met z’n allen nodig om een zieke werknemer goed te begeleiden?

De terugkerende conclusie in alle gesprekken: samenwerken, maar vooral denken in mogelijkheden zijn essentieel voor effectieve re-integratie. Het BAR-instrument en het onderliggende, gedeelde begrippenapparaat helpen daarbij. ‘Het is heel fijn om gewoon met elkaar in gesprek te gaan’, aldus Madelijn. ‘Ik begrijp steeds meer wie welke informatie nodig heeft en waarom. Ik heb goede hoop dat een doorontwikkeld BAR-instrument onze samenwerking én de re-integratie nog verder kan verbeteren.’

‘Tijdens het gehele traject van re-integratie moet je de belastbaarheid en re-integratie multifactorieel bekijken. Dat doe je samen, als professionals.’ Benieuwd naar het hele gesprek tussen Madelijn en Lydia? Bekijk de BAR Talk.

‘We hebben heldere beschrijvingen nodig: in welke mate en situaties is iemand beperkt? En vooral: wat kan diegene nog wel?’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Arjan? Bekijk de BAR Talk.

‘Definities zijn belangrijk. We gebruiken nu soms hetzelfde woord, maar bedoelen dan iets anders.’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Tim? Bekijk de BAR Talk.

INTENTIEVERKLARING BAR 1.0

In mei 2021 is de eerste release van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) opgeleverd. Wij zien deze ‘1.0’-versie van het BAR-instrument als een belangrijke eerste stap richting een gezamenlijke taal met een eenduidig begrippenkader voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Samen met de beroepsverenigingen NVAB en NVvA, de brancheorganisaties OVAL en Kwaliteit Op Maat, en UWV willen wij als NVVG actief bijdragen aan de doorontwikkeling van dit instrument. Hoe we dat gaan doen is vastgelegd in deze gezamenlijke intentieverklaring.

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om dit te verbeteren heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld, die een aantal kernbegrippen scherp definieert. Onderdeel van de leidraad is de eerste versie van het nieuwe BAR-instrument. Iedereen die dat wil, kan er nu alvast een eerste blik op werpen.

Sluiten