Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
2017-04-23-09-50-50-900x600
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Informatie mediprudentie

Doel

Mediprudentie is een manier om consensus te bereiken over wat in concrete, individuele situaties volgens de beroepsgroep de juiste beoordeling is. Mediprudentie bevordert de kwaliteit en transparantie van de verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming en de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten. Er is meer: het 'werken' aan mediprudentie vormt een proces waarbij verzekeringsartsen van elkaar leren en elkaar inspireren tot goed verzekeringsgeneeskundig werk.

Achtergrond

De Gezondheidsraad heeft in 2007 geadviseerd een systeem van mediprudentie te vormen en beoogde daarmee bovenstaand doel. Bij UWV was men inmiddels gestart met de inzet van casuïstiekgroepen voor de vorming van mediprudentie. Het huidige project van de NVVG in samenwerking met UWV borduurt daarop voort. Het project loopt tot februari 2012 en zal met korte duur verlengd worden. Tot die tijd ligt het accent op casuïstiek uit de Sociale Verzekering, die alleen daar beschikbaar is. Het streven van de NVVG is de toegankelijkheid op den duur groter te maken en alle leden toegang te kunnen geven.

Werkwijze

U kunt eigen geanomiseerde casuïstiek aanleveren aan de werkgoep MENU die de vraagstelling, relevantie en de kwaliteit van het commentaar bewaakt en bevordert en tenslotte zorg draagt voor de plaatsing in de database, die nu nog alleen via UWV te raadplegen is. Inmiddels is er een CONCEPT handreiking mediprudentie verschenen, die op dit moment alleen voor leden te downloaden is.

Sluiten