Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Alternatieve digitale stage privaat AIOS VG

maandag 8 november 2021

Al jarenlang is er een tekort aan stageplaatsen voor AIOS in de private sector. Ten gevolge van de Covid-19 pandemie met sluiting van de kantoren van de verzekeraars namen de wachtlijsten voor stageplaatsen verder toe. Begin 2021 was er een stuwmeer van ca. 150 AIOS, die nog stage moesten lopen bij privaat. Hun registratie als verzekeringsarts liep hierdoor vertraging op.

Om de nood te ledigen heeft de Onderwijs Commissie GAV een (tijdelijke) alternatieve digitale stage voor de AIOS ontwikkeld (in overleg met alle stakeholders zoals GAV bestuur, UWV en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO).

Met hulp van Liz Ellen Groot, verzekeringsarts bij UWV én onderwijskundige, is een plan opgesteld voor een stage die voldoet aan het Landelijk Opleidingsplan (LOP) qua leerdoelen en opdrachten. De 2 weken fysieke stage is omgezet naar een digitale stage van 5 dagen via Zoom voor groepjes van 10 AIOS.

Het plan van aanpak is goedgekeurd door de Wetenschappelijke Vereniging (Commissie Opleiding NVVG/GAV). De RGS kan zich hier ook in vinden.

De stage is een verdieping op de module privaat zoals die wordt gegeven tijdens de opleiding zelf. Van 20-25 september jl. is er een pilot van de digitale stage geweest bij a.s.r., die door de AIOS positief is gewaardeerd bij de evaluatie. Het Zoom onderwijs wordt als vermoeiend ervaren, maar de interactie met de docenten en de verbinding van theorie en praktijk worden als goed gewaardeerd. De AIOS hebben toch het idee dat ze de “look en feel” van a.s.r. hebben kunnen ervaren.

Citaat van AIOS:

“Ik was eerst bang dat dit een beetje hetzelfde zou zijn als de reguliere onderwijsdagen, maar dit was verrassend goed in elkaar gezet met goede diepgang ten opzichte van het regulier onderwijs. De verschillende disciplines zoals de jurist, arbeidsdeskundige, claimbehandelaar, medisch behandelaar etc. kwamen aan het woord”.

De komende weken zal de digitale stage worden uitgerold over de andere stage verlenende verzekeraars en medische adviesbureaus.

We hopen zo het stuwmeer van AIOS begin 2022 te hebben weggewerkt. Als Covid 19 het toelaat kunnen de fysieke stages privaat dan weer starten (mogelijk in een hybride vorm, een aantal onderdelen van de stage kunnen prima via Zoom worden gegeven).

Jessika Pietersen,

Verzekeringsarts en medisch adviseur a.s.r.
(namens de OWC GAV)

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten