Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Kennisgeving vaststelling kwaliteitskader cluster 3

donderdag 14 november 2019

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 oktober 2019 het Kwaliteitskader, dat enkele jaren geleden is opgesteld in het project KOERS, vastgesteld als Kwaliteitskader Cluster 3 zoals bedoeld in het Kaderbesluit CGS. Dit Kaderbesluit CGS treedt op 1 januari 2020 in werking. Het Kwaliteitskader KOERS is u bekend, maar u kunt dit ook vinden op: www.knmg.nl/cgs/regelgeving

Door de vaststelling door het CGS wordt het Kwaliteitskader KOERS onderdeel van de nieuwe erkenningssystematiek vanaf 1 januari 2020, die veel overeenkomsten vertoont met de kwaliteitscyclus die in KOERS is beschreven. Over de verdere praktische uitwerking van de nieuwe erkenningensystematiek buigt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten zich.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten