Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Landelijk professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP)

maandag 21 augustus 2017

Het nieuwe Landelijk professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP) is gereed. Het bestuur zal daar in september een definitieve besluit over nemen.

De geplande ingangsdatum hiervoor ligt op 1 januari 2018, dit hangt samen met de invoering van het nieuwe Landelijk Opledingsplan (LOP). De wens hiervoor is mede ingegeven door de nadrukkelijke wens van de praktijkopleiders de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en hen daarmee beter toe te rusten om hun rol goed te vervullen. Hierbij wordt gehoor gegeven aan de vraag om aandacht voor medisch leiderschap, zoals in het nieuwe LOP verwoord, evenals de algemene ontwikkeling in de richting van competentiegericht onderwijs. Verder doel is opleiders in een positie te brengen waarbij ze de kritische taken die bij het opleiderschap horen, in kunnen vullen.

De opzet van het LPP is competentiegericht en in lijn met KOERS en de Landelijke OpleidingsPlannen. Kern van het LPP is het competentieprofiel voor de opleiders waarbij kritische activiteiten (in lijn met de KBA’s in het LOP) tot de kerntaken van de opleider behoort. De drie pijlers voor de basisscholing bestaan uit leren op de werkplek (de praktijkopleider heeft een aios gedurende zijn opleiding) , leren in groepsverband (het cursorisch onderwijs betreft in totaal 6 dagen in anderhalf jaar) en de individuele begeleiding (intervisie en ‘buddy’). De scholing zelf is modulair van opzet. Het betreft een cyclisch leerproces waarbij feedback en ontwikkelingsgerichte toetsing verbetering dienen te bevorderen (o.a. leren van opdrachten, toetsen). Voor erkende praktijkopleiders wordt ook vervolgscholing geboden, waarmee men de competenties op peil kan houden en verder ontwikkelen. Reeds erkende praktijkopleiders behouden hun erkenning en hoeven de basisscholing niet opnieuw te doorlopen.

Input en advies voor het plan is van diverse stakeholders gekomen, waaronder opleidingsinstituten, maar ook de praktijkopleiders zelf, ten einde een zo groot mogelijke bruikbaarheid en acceptatie te creëren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten