Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Communiqué

dinsdag 7 juni 2016

Na een intensieve periode van ruim anderhalf jaar waarin de NVVG en de GAV verdergaande samenwerking hebben verkend, is geconcludeerd dat we blijvend zullen inzetten op het verbeteren van de huidige samenwerking. Stappen richting een formeel samenwerkingsverband worden echter voorlopig niet gezet. Het NVVG bestuur had graag gezamenlijk met de GAV alle leden hierover geïnformeerd. Het GAV bestuur heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Het NVVG bestuur betreurt dit en hecht er waarde aan te benadrukken dat het besluit om nu geen verdergaande stappen te zetten om ons moverende redenen is genomen. Met het oog op de steeds hogere kwaliteitseisen in het kader van professional performance benadrukt het NVVG bestuur het belang van goede afspraken over vormgeven van gezamenlijk beleid, hoe de besturen met elkaar communiceren over projecten en hoe de communicatielijnen lopen. De NVVG zal zich ten volle inzetten om op natuurlijke wijze via de bestaande NVVG-GAV samenwerkingsverbanden verder te gaan en deze uit te bouwen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten