Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

ToetsboekNieuws

maandag 29 juli 2019

Het Toetsboek is inmiddels enige tijd in werking getreden en vanuit de gebruikers, de opleidingsinstellingen en –instituten is feedback gekomen die in het kader van de evaluatiecyclus wordt meegenomen. Hoewel gepland wordt een evaluatiecyclus van 2 jaar aan te houden, blijken in deze eerste versie van het Toetsboek een aantal punten welke verbetering behoeven nog vóór de 2 jaar om zijn. Dit zodat de gebruiker hiermee goed gefaciliteerd is. Deze wijzigingen zijn nu aangebracht. Het betreft de volgende zaken:

  • De bekwaamheidsverklaring (format 6): Deze is komen te vervallen uit het Toetsboek. Vanuit de Wetenschappelijke Vereniging wordt het werken met bekwaamheidsverklaringen niet wenselijk geacht. Het werken met dit type verklaring veronderstelt namelijk de mogelijkheid dat de AIOS zich op deelgebieden van het vakgebied nog vóór vervollediging van de opleiding dusdanig kan bekwamen dat deze onderdelen van dit werk kan doen met dezelfde kwaliteit van een volleerd verzekeringsarts. Dit berust op een misconceptie. Het vakgebied van de verzekeringsgeneeskunde is te complex om deelgebieden aan te wijzen waarop dit mogelijk zou zijn.
  • De toets ‘Rapportage’ voor de publieke sector (toets 5): Per abuis is bij de toets ‘Rapportage’ wel de toets voor de private sector (AOV) geplaatst, maar niet die voor de publieke sector. Deze is nu alsnog toegevoegd. De gebruiker moet wel opletten dat de correcte toets gebruikt wordt.
  • De toets ‘Delegeren en functioneel leidinggeven’ (toets 20): Feedback leerde dat hier bij de gebruikers onduidelijkheid was en dat vooral de omschrijving van de opdracht geen omschrijving was. Er werd niet concreet aangegeven wat gedaan diende te worden. Dit is nu wel geconcretiseerd middels 4 mogelijke opties ter invulling van de opdracht.

Met de huidige aanpassingen is het Toetsboek als hulpmiddel voor de AIOS en praktijkopleider weer wat verder geoptimaliseerd. Feedback is ook in de toekomst van harte welkom en kan gemaild worden naar het secretariaat van de NVVG: secretariaat@nvvg.nl onder vermelding van ‘evaluatie toetsboek’. Geef hierbij zo concreet mogelijk aan welk onderdeel van het Toetsboek de feedback betreft. Het streven is om elke 2 jaar een volledige evaluatiecyclus te doorlopen inclusief eventuele aanpassingen aan het Toetsboek.

De nieuwe versie van het Toetsboek deel 1 en deel 2 kunt u vinden op de NVVG website onder Opleiding, belangrijke documenten.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten