Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

woensdag 5 februari 2020 16:00 - woensdag 5 februari 2020 19:00

Recent is het project ‘Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde’ gestart. In deze kennisagenda zullen de belangrijkste kennisvragen binnen ons vakgebied beschreven worden, plus een plan van aanpak over hoe deze openstaande vragen d.m.v. toekomstig wetenschappelijk onderzoek beantwoord kunnen worden. Het doel is om uiteindelijk oplossingen te zoeken voor problemen in de dagelijkse praktijk. We hopen hiermee bij te dragen aan de kennis,- en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs,- en verzekeringsgeneeskunde en het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze beroepen.

Om inzicht te krijgen waar de kennisvragen voor alledaagse praktijkproblemen liggen, bent u recent gevraagd kennisvragen te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd met het grote aantal kennisvragen die wij hebben ontvangen.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennisvragen. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van bedrijfs- en verzekeringsartsen en overige belanghebbenden (waaronder bijvoorbeeld werkenden/patiënten, beleidsmakers, werkgeversvertegenwoordigers, andere professionals binnen het domein arbeid en gezondheid, overige zorgverleners met wie bedrijfs- en verzekeringsartsen frequent te maken hebben, wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksgroepen). Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda.

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennisvragen de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De geprioriteerde kennisvragen zijn input voor het kunnen opzetten van bijvoorbeeld toekomstige onderzoeksprogramma's, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnontwikkeling). De werkgroep wil u graag uitnodigen voor deze prioriteringsbijeenkomst op:

5 februari 2020 van 16.00 tot 19.00 uur
Locatie: de Eenhoorn te Amersfoort

Graag horen wij uiterlijk vóór 23-12-2019 of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door u op te geven via https://forms.gle/YBWpNC4UetS6n5RU7.
Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen geldt: ‘vol is vol’. Voor overige belanghebbenden geldt: maximaal 2 aanmeldingen per vereniging/belanghebbende partij.

Voor vragen kunt u mailen naar kennisagendabgvg@gmail.com. Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst met de te prioriteren kennisvragen.

Uw deelname is uiterst belangrijk om een goede prioritering mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep ‘Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde’,
Sylvia van der Burg – Vermeulen, voorzitter
Heike Jansen, projectleider

Mede namens,
Gertjan Beens, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Rob Kok, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Monique Tolsma, voorzitter Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken (GAV)

GAV_NVAB_NVVG
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten