Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

donderdag 9 april 2020

Oproep om actief hulp aan te bieden én hulp te zoeken

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties. De Artsencoalitie doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. En ook roept zij burgers die ondersteuning kunnen gebruiken op om actief hulp te vragen.

Psychische hulp beperkt beschikbaar
Nu kinderen door de coronacrisis niet naar school en dagopvang gaan en veel psychische hulp voor zowel volwassenen als kinderen zeer beperkt beschikbaar is, vreest de Artsencoalitie dat juist kwetsbare mensen in de knel komen. Er lijkt minder aandacht te zijn voor signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, zeggen onder andere de SEH-artsen, jeugdartsen, kinderartsen en Veilig Thuis-organisaties. Het landelijk aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis blijft momenteel gelijk, terwijl bekend is dat spanningen binnenshuis oplopen.

Plekken waar gesignaleerd wordt zijn veelal weggevallen
René Héman, voorzitter van de KNMG en van de Artsencoalitie: ”Door de coronacrisis is er weinig zicht op burgers en gezinnen in kwetsbare situaties die voorheen in beeld waren bij o.a. het onderwijs en de hulpverlening. Maar ook nieuwe huiselijke problematiek blijft uit beeld. Situaties waarin de bewoners het water tot aan de lippen staat doordat iedereen thuis moet blijven en ondersteuning wegvalt, die zien wij nu niet. Denk bijvoorbeeld aan een gezin dat zich voor de crisis nog net redde, maar waar de situatie, nu iedereen op elkaar zit, dreigt te escaleren. En denk ook aan mantelzorgers, die normaal ondersteuning krijgen bij de verzorging van hun gehandicapte naaste of bij de zorg voor een familielid met dementie of een gedragsstoornis en nu geen kant meer op kunnen.”

“De plekken waar gesignaleerd kan worden zijn veelal weggevallen. Hulpverleners komen veel minder voorbij de voordeur, wat cruciaal is om mensen die het zwaar hebben te ondersteunen,” zegt Jolande Schoonenberg, voorzitter van de Vertrouwensartsenvereniging. “Kijkend naar de cijfers concluderen we, dat er juist in deze tijd waarin de spanning voor veel mensen oploopt, minder wordt gesignaleerd en dat is erg zorgelijk.”

Oproep aan artsen: vraag door
De Artsencoalitie vindt het belangrijk een tweeledige oproep te doen. Allereerst aan collega-artsen: wees je bewust dat veel mensen, zowel kinderen als volwassenen, misschien zonder dat je het ziet of hoort, nu in het nauw zitten. Vraag daarom dóór als je met ze in gesprek bent: hoe gaat het thuis, lukt het nu iedereen binnen zit, heb je hulp nodig? Héman: “Proactief vragen stellen aan kinderen en volwassenen is een manier om een gevoel te krijgen of er nog flexibiliteit is. In een face to face gesprek kan je via non-verbale communicatie een niet-pluis gevoel krijgen. Nu we de mensen veel minder live zien, is dat veel moeilijker. Wijs gezinnen op de mogelijkheid van opvang als dit lucht geeft. En bied face to face contact aan als dit voor de inschatting of voor het bieden van zorg nodig is.”

Oproep aan mensen in kwetsbare situaties: vraag om hulp
Ten tweede roept de Artsencoalitie mensen op die thuis in het nauw komen: vraag tijdig om hulp! Het maakt niet uit bij welke hulpverlener, arts of leerkracht, geef aan dat het even te zwaar is, maak kenbaar dat er hulp nodig is!

Artsen, Veilig Thuis, iedereen werkt door
Natuurlijk hebben heel veel hulpverleners het in deze tijd ongekend druk. Maar zorgprofessionals en Veilig Thuis, eigenlijk iedereen in de zorg werkt in deze tijd ook door om kwetsbare mensen te kunnen ondersteunen. En dat is fantastisch. Want juist nu is die steun hard nodig. Gelukkig zijn er al veel initiatieven ontplooid om mensen te ontlasten. Maar kinderen, ouders en ouderen die hulp nodig hebben weten die nog onvoldoende te vinden. Daarom roept de Artsencoalitie artsen op om extra alert te zijn op mensen in kwetsbare posities. En vraagt ze mensen die steun nodig hebben om, hoe moeilijk dat ook is, hulp te vragen als dat nodig is.

Artsencoalitie
De Artsencoalitie wordt gevormd door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Jeugdartsen Nederland (AJN) (AJN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten