Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Bedrijfsartsen hebben het betere werk

dinsdag 11 oktober 2016

Tien ambassadeurs voeren tien weken campagne voor hun beroep

Er is de komende jaren veel werk voor bedrijfsartsen. Toch is de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts nog relatief beperkt. De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ die vandaag van start gaat laat studenten, basisartsen en zij-instromers zien wat het beroep te bieden heeft. Tien ambassadeurs vertellen tien weken lang over hun beroepskeuze en over hun werk als bedrijfsarts.

De tien ambassadeurs zijn een mix van artsen in opleiding en geregistreerde bedrijfsartsen. Zij zullen de komende tien weken op meerdere manieren van zich laten horen en zien. Dat doen ze via onder andere blogs, vlogs en reportages, te volgen via de site www.bedrijfsartsworden.nl, maar ook via kanalen zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Ook maken de artsen tijd vrij voor meeloopdagen, kennismakingsgesprekken, voorlichting aan studieverenigingen en gastcolleges.

Veel vrijheid
De verhalen van de ambassadeurs laten zien dat het beroep bedrijfsarts zeer aantrekkelijke kanten heeft. Zoals het verhaal van Stefan van Vuuren; hij trapt deze week de campagne af als Ambassadeur van de Week. Stefan is bedrijfsarts in opleiding bij Zorg van de Zaak. Na een promotie bij pathologie en kinderurologie en een korte carrière in de psychiatrie bleef bij hem de vraag spelen hoe mensen omgaan met een diagnose en hoe ze daarmee verder leven. Hij koos ervoor om bedrijfsarts te worden omdat hij zo werk kon maken van re-integratie. Een keuze waar hij nog steeds achter staat: ‘In mijn werk heb ik veel vrijheid om mensen echt te helpen. Ik voer zelf regie.‘

Het verschil maken
Het vak biedt grote ontwikkelmogelijkheden, zo benadrukken meerdere ambassadeurs. Er is veel afwisseling mogelijk, met opdrachten bij uiteenlopende bedrijven. Een bedrijfsarts kan zich verder specialiseren in bijvoorbeeld preventie, gevaarlijke stoffen of een specifieke sector. Ook wetenschappelijk onderzoek is mogelijk. ‘Je kunt verschillende kanten op met dit beroep’, zegt bedrijfsarts-adviseur Wendel Slingerland. ‘Ik vind het een van de mooiste dingen van mijn werk: dat je op actief bent op meerdere niveaus en in meerdere krachtenvelden. Je kunt echt het verschil maken, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau.’

Initiatief
De campagne is een gezamenlijk initiatief van de beroepsvereniging NVAB, de brancheorganisaties KOM en OVAL en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO. Het ministerie van SZW heeft financiering beschikbaar gesteld en is actief supporter van de campagne. Kees van Vliet, directeur NVAB, is blij dat de campagne van start gaat: ‘De campagne zorgt voor meer kennis over het vak. Dat helpt bij het maken van beroepskeuze, niet alleen bij geneeskundestudenten, maar ook voor basisartsen en voor medisch specialisten die de bakens willen verzetten.’ Volgens Petra van de Goorbergh, directeur OVAL , komt de campagne op een goed moment. ‘Dankzij de grote uitstroom van oudere bedrijfsartsen zijn de kansen op werk de komende jaren uitstekend. Met de nieuwe Arbowet, gericht op meer preventie, wordt het werk van de bedrijfsarts alleen maar interessanter.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten